Phòng Khám Nhi Sunshine

Trẻ bị nổi hạch nách sau tiêm ngừa lao – Thái độ nào là đúng?

Trang Chủ » Bệnh Truyền Nhiễm » Trẻ bị nổi hạch nách sau tiêm ngừa lao – Thái độ nào là đúng?