Phòng Khám Nhi Sunshine

Trẻ sau khi điều trị Kawasaki có chích ngừa các vaccine sống được hay không?

Trang Chủ » Tim mạch » Trẻ sau khi điều trị Kawasaki có chích ngừa các vaccine sống được hay không?