TIỂU LẮT NHẮT Ở TRẺ EM

Bác sĩ nhi khoa Trần Công Tiểu lắt nhắt là gì? Tiểu lắt nhắt được định nghĩa là trẻ đi tiểu rất nhiều lần, khoảng cách giữa các lần rất ngắn có khi cứ vài phút trẻ lại đòi đi tiểu một lần, nhưng mỗi lần chỉ một chút nước tiểu. Thông thường trẻ đi …

TIỂU LẮT NHẮT Ở TRẺ EM Read More »