THỨ 2 - THỨ 6

Sáng: 08h -12h Chiều: 1h - 20h
T7 & CN: Sáng - 08h-12h - Chiều: 13h - 17h

0931507717

nhikhoasunshine@gmail.com

3A Điện Biên Phủ

Phường 25, Bình Thạnh

Menu

Dịch vụ Khám trực tuyến

Chat với Bác Sĩ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Eye Care Solutions

Gọi thoại

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Video Call

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dịch vụ Khám Trực tiếp tại Phòng Khám

Khám Bệnh Thường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tái Khám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Eye Care Solutions

Khám Tổng Quát

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Khám Dinh Dưỡng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Phòng Khám Nhi Sunshine